Doneer nu

9 oktober 2021

De week van de pleegzorg

Begin november is het elk jaar de week van de pleegzorg. En hoe je het ook wendt of keert, kinderen met FASD groeien vaak niet op bij hun eigen ouders. We spreken wel eens van enriched populations, dus plekken waar FASD vaker voorkomt. Dat is vaak  in pleegzorg, adoptie of instellingen.

Er is een schrijnend tekort aan pleegouders, ook daarvoor wordt er deze week aandacht gevraagd. Afgelopen woensdag zaten we samen met een ambtenaar van onze gemeente met een aantal pleegouders om tafel. Wat een goede zaak! Voor een wethouder en een ambtenaar is pleegzorg van achter hun bureau een papieren zaak. Nu konden de pleegouders vol passie hun  verhalen uit de praktijk delen.  Wat erg opviel was dat de meeste pleegouders van dit groepje zorg intensieve kinderen aan het opvoeden waren. Niet omdat ze daar nu in eerste instantie voor gekozen hadden maar omdat het nu eenmaal zo gelopen was. Diagnoses waren er vaak niet bij aanvang van de plaatsing en het is pleegouders eigen om er voor te zorgen dat het kind de best mogelijke zorg krijgt en dus wordt er vaak gezocht naar de oorzaak van bepaalde problemen. Er waren meerdere kinderen met FASD onder deze gezinnen.

Is het zo dat er in de pleegzorg steeds  ingewikkelder kinderen worden geplaatst? Is het nu anders dan bijv. 25 jaar geleden? Vragen waar niet direct een antwoord op kwam. Maar wat wel duidelijk is is dat de post jeugdzorg een steeds groter deel van de begroting van een gemeente uit maakt. Er kwam nog een term langs: Gestapelde zorg. Sommige kinderen in de pleegzorg hebben zoveel extra nodig dat er een stapel aan maatregelen moet worden genomen. Vanachter een bureau lijkt dit zorgelijk. Kan dit worden beperkt of voorkomen? Nou, ga maar eens een poosje in onze schoenen staan, was de tendens van de antwoorden. Pleegouders zijn vrijwilligers! Ontzorg ons!!

We weten dat veel kinderen met FASD groeien op in pleeggezinnen. Zelfs vaak nog zonder dat de diagnose is gesteld. Plaatsingen die absoluut zeer ingewikkeld zijn. Opvoeders van kinderen met FASD verdienen volgens ons

  1. Goede begeleiding vanuit de pleegzorg
  2. Goede informatie over diagnostiek
  3. Goede, betrouwbare informatie over FASD
  4. Goede begeleiding van andere hulpverleners
  5. Af en toe een weekend en een weekje vakantie voor zichzelf om het te kunnen volhouden.

De week van de pleegzorg. Gemeentes: Zet de pleegouders deze week maar eens in het zonnetje!

FASD Stichting

KvK: 02078380
RSIN: 816226222

Wij zetten ons in om via voorlichting en wetenschappelijk onderzoek FASD te voorkomen. Daarnaast geven wij ondersteuning aan families en hulpverleners en behartigen wij onze belangen bij overheden, instellingen en industrie. Wil jij ons steunen?
Doneer nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram