Doneer nu

De diagnose

De diagnose FAS/D wordt vrijwel nooit bij de geboorte gesteld. Bij problemen op latere leeftijd denken hulpverleners vaak niet terug aan mogelijke schade door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Hulpverleners kennen het syndroom vaak onvoldoende en zijn niet op de hoogte van de complexiteit van de aandoening.  Het is daarom vaak een hele zoektocht naar de juiste diagnose.

Hoe wordt de diagnose FAS/D gesteld?

Het stellen van de diagnose wordt in Nederland meestal gedaan in een speciale polikliniek. Een team van deskundigen werkt samen om te komen tot een diagnose. In Nederland wordt gebruik gemaakt van de 4-digit diagnostische code. Hierbij wordt gekeken naar de groei, de gezichtskenmerken, de neurologische schade en er wordt vastgesteld of de moeder heeft gedronken tijdens de zwangerschap. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt er een diagnose gesteld die onder de parapluterm FASD valt.

 

Verschillende diagnoses mogelijk

Kinderen die niet alle kenmerken van FAS vertonen, kunnen de diagnose gedeeltelijke FAS (pFAS) foetale alcoholeffecten (FAE)  alcoholgerelateerde neurologische ontwikkelingsstoornis (ARND) of alcoholgerelateerde geboorteafwijkingen (ARBD) krijgen. In de DSM 5, cat. III wordt de term ND-PAE gebruikt, Neurobehavioral Disorder associated with Prenatal Alcohol Exposure.

Verschillende diagnoses mogelijk

Waar kan ik naar toe voor een diagnose?

In Nederland kun je op een aantal plaatsen terecht voor een diagnose en begeleiding na de diagnose.

Er zijn allereerst drie gespecialiseerde FAS/D poli’s, waar men in een team, bestaande uit een (kinder)arts en een orthopedagoog/neuropsycholoog, soms zo nodig aangevuld met andere disciplines, samenwerkt:

Daarnaast kunt u ook terecht bij:

 • Koraal Gasterhof in Sittard.
  Koraal behandeling, zorg en ondersteuning aan jongeren in de leeftijd van 4 tot 21 jaar met een (licht)
  verstandelijke beperking, gecombineerd met complexe gedragsproblematiek en / of psychiatrische problematiek. De
  behandeling vindt zowel poliklinisch, ambulant als klinisch plaats.
 • Mw drs. M.L.M. Beltz, Kinder- & Jeugdpsychiater.
  In het Zuiden van Nederland.
  Werkzaam bij de Mutsaersstichting met eigen FASD poliklinieken in Roermond en Weert (Kennis en Expertise Centra: KEC Roermond de Donderberg en KEC Weert).
 • St Antonius ziekenhuis polikliniek kindergeneeskunde in Nieuwegein en Utrecht.
  Hier werkt Hester van Wieringen, kinderarts met sub-specialisme: Erfelijke en aangeboren
  aandoeningen, heeft ervaring met diagnostiek van FASD. Hier kunnen alleen kinderen en jongeren tot 18 jaar worden gezien uit de regio Utrecht.

Hulp na de diagnose

Om je na het krijgen van de diagnose verder op weg te helpen, hebben wij de folder: FASD en nu? en: Van puberteit naar volwassenheid met FASD. Bovendien kom je als puber of volwassene met een diagnose in aanmerking voor de FASD-pas.
Verder kunt u terecht bij de volgende organisaties:

 1. ZO!-zorgoplossingen - Voor hulp en begeleiding na de diagnose
  Achter de Hoven 114e
  8933 AK Leeuwarden en Zuiderpark 20
  9724 AH Groningen
  058 2800 920
 2. MC Kinderplein - Voor hulp en begeleiding na de diagnose
  Metroplein 88
  3083 BB Rotterdam
  088-9723799
 3. FASD Support - O.a. cliëntondersteuning bij FASD.
  De Boeg 24
  Hoogeveen
  0528-277584
  info@fasd-support.nl
 4. Expertisecentrum voor FASD & Logopedie
  Dit centrum zit vlak over de grens in Duitsland, maar ze bieden ook hulp en ondersteuning aan Nederlanders die te maken hebben met FASD.
  Voor ouders, collega-logopedisten of anderen die ondersteuning nodig hebben bij logopedische problemen met FASD.0591-65415
  info@fasd-logo.com
Hulp na de diagnose

Ook interessant

Lees meer

FASD Stichting

KvK: 02078380
RSIN: 816226222

Wij zetten ons in om via voorlichting en wetenschappelijk onderzoek FASD te voorkomen. Daarnaast geven wij ondersteuning aan families en hulpverleners en behartigen wij onze belangen bij overheden, instellingen en industrie. Wil jij ons steunen?
Doneer nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram