Doneer nu

27 oktober 2022

FASD Online

FASD online

Ook de winterperiode 2022 – 2023 organiseert de FAS Stichting Nederland weer een aantal online avonden. Deze avonden zijn bedoeld voor ouders/opvoeders van kinderen met FAS/D. Vaak kunnen ook andere belangstellenden aanschuiven. Naast een presentatie door een deskundige is er veel ruimte om uw vragen te stellen. Wilt u meedoen? Geef u dan snel op via monique.de.jong@fasd.nl ! U ontvangt dan steeds enkele dagen van te voren een ZOOM link. Elke online meeting is op donderdag van 20.00 uur tot ongeveer 21.15 uur.

De onderwerpen:

17 november 2022: Monique de Jong, FASD Support

Onderwerp: Extra zorg regelen bij FAS/D

Veelvoorkomende praktische zaken waar veel ouders/verzorgers van kinderen met FASD mee te maken krijgen: toelating of aanvragen speciaal onderwijs, PGB, WMO, WLZ, wajong, verlenging pleegzorg etc. Waar zitten de knelpunten m.b.t. FASD en hoe kunnen we daar pro-actief mee omgaan

15 december 2022: Ann Boons, Vlaamse consultatiebureau arts en pleegmoeder van kinderen met FAS/D

Onderwerp: Vriendschap en FAS/D

Mensen met FAS/D hebben vaak moeite met het aangaan en onderhouden van vriendschappen. Ann bestudeerde een aantal methodes die zijn toegepast op FAS/D en geeft tips en tools

12 januari 2023: Jetty Anema, onderwijsspecialist.

Onderwerp: Het lerende brein

Hoe kinderen met FAS/D leren in (de bovenbouw van) het basisonderwijs

 9 februari 2023: Hinke de Vries, Hart voor Bewind.

Onderwerp: Mentorschap, curatele en bewindvoering.

Wat zou je voor je bijna volwassen kind met FAS/D kunnen of moeten regelen? Let op: uitsluitend voor ouders.

9 maart  2023: Jetty Anema, onderwijsspecialist.

Onderwerp: Schoolkeuze

Aandachtspunten en uitdagingen bij het kiezen van een school voor een kind met FAS/D

FASD Stichting

KvK: 02078380
RSIN: 816226222

Wij zetten ons in om via voorlichting en wetenschappelijk onderzoek FASD te voorkomen. Daarnaast geven wij ondersteuning aan families en hulpverleners en behartigen wij onze belangen bij overheden, instellingen en industrie. Wil jij ons steunen?
Doneer nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram