Doneer nu

19 december 2023

Handreiking "Hulpverlening voor kinderen en jongeren met FASD"

NIEUWS –Handreiking ‘Hulpverlening voor kinderen en jongeren met FASD’

Al jaren zijn er signalen dat de hulpverlening voor kinderen en jongeren met FASD in Nederland tekortschiet. Zo wordt FASD vaak niet of pas laat herkend als onderliggende diagnose. Wanneer een kind wel een FASD-diagnose heeft, kan het een complexe en intensieve zoektocht zijn om passende hulp te vinden. Deze hulp is juist zo cruciaal voor de ontwikkeling van het kind en de kwaliteit van leven van het kind en het gezin.

Om in kaart te brengen wat precies de knelpunten, behoeften en mogelijke oplossingsrichtingen zijn in de hulpverlening aan kinderen en jongeren met FASD, heeft het lectoraat GGZ-Verpleegkunde van de hogeschool Inholland praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gedaan, in samenwerking met de FASD Stichting, ’s Heeren Loo en de FAS-poli van Gelre ziekenhuizen. Er zijn interviews gehouden met jongvolwassenen en met (bio/pleeg/adoptie-) ouders. Daarnaast is er een literatuurstudie gedaan en een focusgroep gehouden met ervaren hulpverleners. Al deze wetenschappelijke en ervaringskennis is gebundeld in een handreiking voor hulpverleners, zodat zij deze kennis kunnen toepassen in de praktijk. Jongeren en volwassenen met FASD, ouders en ervaren hulpverleners hebben meegelezen en -geschreven aan de handreiking. We zijn trots op deze samenwerking èn op het resultaat hiervan.

Is het onderzoek nu klaar? Zeker niet. Er is nog heel veel werk te verzetten om de hulp aan kinderen en jongeren met FASD (en volwassenen) te verbeteren. Daarom willen we graag verder met praktijkgericht onderzoek om FASD op de kaart te zetten. Wordt vervolgd dus!

De handreiking is vrij beschikbaar via: Hulpverlening aan kinderen en jongeren met FASD | Centre of Expertise | Preventie in zorg en welzijn (coepreventie.nl)

Gefinancierd door: Centre of Expertise Inholland

Correspondentie: Froukje.Wielenga@inholland.nl (onderzoeker/projectleider)

FASD Stichting

KvK: 02078380
RSIN: 816226222

Wij zetten ons in om via voorlichting en wetenschappelijk onderzoek FASD te voorkomen. Daarnaast geven wij ondersteuning aan families en hulpverleners en behartigen wij onze belangen bij overheden, instellingen en industrie. Wil jij ons steunen?
Doneer nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram