Doneer nu

FASDpas

Je snapt het pas met de FASDpas

Om mensen met FAS/D te steunen en de buitenwereld meer bewust te maken van de beperkingen die een persoon met FAS/D ondervindt, heeft de FAS Stichting Nederland de FASDpas ontwikkeld. Dit is een pasje met een foto en gegevens van de houder en het telefoonnummer van een begeleider. De pas wordt uitsluitend verstrekt aan personen bij wie door een erkende arts de diagnose FAS/D is vastgesteld. Dit om misbruik van de pas te voorkomen. Politie of omstanders kunnen met behulp van de pas contact opnemen met de begeleider en zo voorkomen dat er (meer) problemen ontstaan.

Je snapt het pas met de FASDpas

Waarom een FASDpas?

Door de hersenbeschadigingen ondervinden jongeren en (jong)volwassenen veel problemen zoals:

 • Hyperactiviteit of aandacht tekorten
 • Geheugenproblemen
 • Lager IQ
 • Verstoorde gewetensvorming
 • Autistisch gedrag
 • Snel overprikkeld raken
 • Sociaal/emotionele ontwikkelingsachterstand met als gevolg: sociale isolatie, "verkeerde" vrienden, loverboy problematiek, verslavingsgevoeligheid
 • Moeite met het vinden en houden van een baan, moeite met solliciteren en zichzelf presenteren, problemen met op tijd komen en verantwoordelijkheid nemen
 • Moeite met het vinden van een partner en het behouden van vriendschappen
 • Moeite met het zelfstandig voeren van een huishouding, financiële problemen
 • Moeite met plannen en structureren van de dag en van werkzaamheden

Door deze hersenbeschadiging nemen ze soms verkeerde beslissingen of reageren ze op een andere manier dan wenselijk. Soms kan men daardoor in een ingewikkelde of vervelende situatie terecht komen, soms zelfs met optreden van politie of justitie.

De FASDpas kan in zulke situaties helpen. FAS/D verklaart immers veel van het gedrag en de gebeurtenis. Een begeleider kan snel gebeld worden en direct helpen het probleem op te lossen of om erger te voorkomen.

Wat kunt u doen als iemand u een FASDpas laat zien?

Door het alcoholgebruik tijdens de zwangerschap is er onder meer een hersenbeschadiging ontstaan. Dit kan zich bijv. uiten in hyperactief gedrag, autistisch gedrag, Gilles de la Tourette en/of verstandelijke handicap. Mensen met FASD hebben moeite met sociale interacties en emoties, vaak is sprake van een verstoord geweten. Ingewikkelde situaties, veel lawaai of veel andere prikkels kunnen de persoon met FASD in problemen brengen doordat ze niet adequaat kunnen reageren. Neem de persoon met FASD serieus.

Breng de persoon in een rustige omgeving. Praat zo weinig mogelijk tegen hem/haar. Raak hem/haar zo weinig mogelijk aan.

 • Bel de begeleider, telefoonnummer staat op de pas.
 • Probeer pas te communiceren met de persoon als die rustig is geworden. Gebruik korte zinnen om uit te leggen wat er is gebeurd en wat u van hem/haar verwacht.
 • Wacht met verdere acties zo mogelijk tot de begeleider er is.
 • Bedenk: Deze persoon heeft hersenschade, en is daardoor vaak niet in staat om te overzien welke gevolgen zijn of haar acties hebben.
 • Iemand met FAS/D zal vaak geneigd zijn de waarheid te verdraaien, of iets toe te geven dat hij of zijn niet heeft gedaan.

Een FASDpas aanvragen

De FASDpas kost € 15 en kan besteld worden via het aanvraagformulier. De persoonsgegevens worden conform de wet op de privacy bij de FAS Stichting Nederland bewaard.

Aanvragen kan op twee manieren, online of door het uitprinten en opsturen van alle gegevens

Online:

 1. Vul het aanvraagformulier nauwkeurig in.
 2. Stuur samen met het aanvraagformulier een scan van de diagnoseverklaring, een scan van de ID kaart, een scan van een pasfoto mee.
 3. Maak € 15 over op NL07RABO0374506647 tnv FAS Stichting Nederland
 4. Binnen 2 weken ontvangt u de FASDpas thuis.

Vul hier het online formulier in.

Opsturen:

 1. Print het aanvraagformulier en vul die nauwkeurig in.
 2. Maak een kopie van de diagnoseverklaring, stuur deze samen met een pasfoto en een kopie van de ID kaart op aan FAS Stichting Nederland, Postbus 13, 9980 AA Uithuizen
 3. Maak € 15 over op NL07RABO0374506647 tnv FAS Stichting Nederland
 4. Binnen 2 weken ontvangt u de FASDpas thuis.

Download hier het aanvraagformulier en de brochure over de FASDpas.

Hoe ziet de FASDPas eruit?

Op de voorkant is een pasfoto, adresgegevens van de pashouder en het telefoonnummer van een begeleider afgedrukt. Op de achterzijde staat de volgende tekst:

Ik heb FAS/D, dit betekent dat ik o.a. een hersenbeschadiging heb. Ik kan hierdoor verkeerde beslissingen nemen of overprikkeld raken. Als ik assistentie nodig heb of als ik mijn medewerking moet verlenen kunt u het telefoonnummer op de voorkant van de pas bellen. Ik begrijp niet volledig wat mijn rechten zijn vanwege deze aandoening. Daarom wil ik niet praten met wetshandhavers tenzij mijn begeleider of advocaat aanwezig is. Ik geef geen toestemming om mij of mijn bezittingen te onderzoeken. Info over de pas: fasd.nl/fasdpas

Fas Stichting

KvK: 02078380

Wij zetten ons in om via voorlichting en wetenschappelijk onderzoek FASD te voorkomen. Daarnaast geven wij ondersteuning aan families en hulpverleners en behartigen wij onze belangen bij overheden, instellingen en industrie. Wil jij ons steunen?
Doneer nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram