Doneer nu

Mijn kind heeft FAS/D

De diagnose in het spectrum FASD wordt vaak niet direct na de geboorte gesteld. De meeste ouders/opvoeders gaan op zoek naar antwoorden als hun kind aan het begin van de basisschool problemen lijkt te hebben op het gebied van ontwikkeling,  sociaal/emotionele vaardigheden en gedrag en daardoor niet mee kan komen in de klas. Omdat dan vaak niet wordt gedacht aan de situatie tijdens de zwangerschap blijft de oorzaak van de problemen vaak onontdekt. Soms is het kind hyperactief en wordt gedacht aan ADHD, soms lijkt er sprake van autisme. Ouders zeggen dat deze diagnoses deels een verklaring lijken, maar pas als er een diagnose onder de koepelterm FASD wordt gegeven “vallen alle puzzelstukjes op hun plek”.

Omdat er zowel sprake kan zijn ontwikkelingsachterstanden, leerproblemen als sociaal/emotionele problemen is de aanpak bij elk kind anders. Ook het IQ van kinderen met FAS/D is erg verschillend. Gemiddeld genomen is er sprake van een (laag) gemiddeld IQ, zo tussen 80 en 100. Er zijn ook kinderen met FAS/D met een veel lager of veel hoger IQ. Vaak is er sprake van een disharmonisch beeld binnen het IQ. Het is goed om een breed beeld van de ontwikkeling en problemen van het kind te krijgen zodat alle aspecten van de schade goed in beeld zijn en zo nodig behandeld worden.

Lotgenotencontact

Ouders van kinderen met FAS/D kunnen met elkaar van gedachten wisselen via een besloten emailgroep. Meer weten? Stuur een mail aan info@fasd.nl

FASD Stichting

KvK: 02078380
RSIN: 816226222

Wij zetten ons in om via voorlichting en wetenschappelijk onderzoek FASD te voorkomen. Daarnaast geven wij ondersteuning aan families en hulpverleners en behartigen wij onze belangen bij overheden, instellingen en industrie. Wil jij ons steunen?
Doneer nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram