Doneer nu

Hulpverlening

Hulpverlening

Bij jongeren met FAS/D met een verstandelijke beperking is vaak wel hulpverlening ingeschakeld. Maar ook als ze een gemiddeld IQ hebben kunnen jongeren met FAS/D en hun ouders zeker een steuntje in de rug gebruiken. Het is ontzettend belangrijk dat de hulpverlening zich wil verdiepen in FAS/D. Wat betekent de hersenschade voor het functioneren van de jongere? Waarmee heeft de jongere op dit moment de meeste problemen? Depressiviteit, vereenzaming, leerachterstanden, of verkeerde vrienden? Verslaving en/of gedragsproblemen? Hoe gaat het thuis? Hebben de ouders ondersteuning nodig? Doordat FAS/D op zoveel terreinen problemen kan geven is een goede aanpak ervan heel belangrijk. Op tijd ingrijpen, ouders ondersteunen en zorgen voor respijtzorg, begrip voor de jongere zijn cruciaal.

Verwijs hulpverleners naar tegel professionals

Zie ook: Gedragskenmerkenkaart

Ook interessant

Lees meer

FASD Stichting

KvK: 02078380
RSIN: 816226222

Wij zetten ons in om via voorlichting en wetenschappelijk onderzoek FASD te voorkomen. Daarnaast geven wij ondersteuning aan families en hulpverleners en behartigen wij onze belangen bij overheden, instellingen en industrie. Wil jij ons steunen?
Doneer nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram