Doneer nu

Privacy statement

Bewust en onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons, bijv. als u iets bestelt in de webshop of als u een FASDpas aanvraagt. In het vernieuwde Privacy Statement staat omschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat betekent dit?

Wij leggen gegevens vast indien je met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, organisatie, belangstellende of deelnemer aan één van onze acties of evenementen. Alleen relevante gegevens worden vastgelegd, bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer, gegevens met betrekking tot de transacties en deelname gegevens.

Wij houden onze donateurs, giftgevers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden op de hoogte van onze activiteiten via telefoon, e-mail en post hierbij kunnen wij je ook om je (financiële) steun vragen. Gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden hiervoor vastgelegd.

Via ons kun je folders aanvragen over FASD. Door je naam, adresgegevens en e-mail aan ons door te geven kunnen wij deze brochures per post of per mail toesturen. Voor deze verwerking moet er toestemming gegeven worden door de folderaanvrager.

Op onze website plaatsen wij cookies om onze website te optimaliseren en om je gerichte content aan te bieden. Zie voor meer informatie ons cookie statement. Bij deze verwerking is er sprake van toestemming indien de websitebezoeker de cookies accepteert.

Indien je je hebt aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief kun je je eenvoudig weer afmelden door ons dat in een mail te melden.

Voor het aanvragen van de FASDpas hebben wij privacy gevoelige informatie nodig, zoals een diagnoseverklaring en een kopie van een ID kaart. Na controle worden beide documenten vernietigd. Het aanvraagformulier blijft 2 jaar bewaard en wordt daarna ook vernietigd.

De adresgegevens die wij van u ontvangen voor bestellingen in de webshop gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de bestelling. Deze gegevens worden 1 jaar bewaard.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Voor vragen over onze privacy statement kun je contact met ons opnemen op één van de volgende manieren:

Via e-mail: info@fasd.nl
óf
Telefonisch: 06 83808090
óf
Per brief:
FASD Stichting Nederland
Postbus 13,
9980 AA Uithuizen

De FASD Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij raden je aan dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

FASD Stichting

KvK: 02078380
RSIN: 816226222

Wij zetten ons in om via voorlichting en wetenschappelijk onderzoek FASD te voorkomen. Daarnaast geven wij ondersteuning aan families en hulpverleners en behartigen wij onze belangen bij overheden, instellingen en industrie. Wil jij ons steunen?
Doneer nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram