Doneer nu

FAS/D en adoptie

Adoptie van een kind met FAS/D is van grote invloed op een relatie en op het gezinsleven. Daarom is het belangrijk dat professionals toekomstige ouders laten nadenken over de kans dat het kind FAS/D heeft en waar ze hulp kunnen vinden als er vermoedens ontstaan van FAS/D.

Veel adoptiekinderen hebben FAS/D

Volgens wetenschappelijk onderzoek heeft vrijwel de helft van kinderen in weeshuizen of geadopteerd uit het buitenland FAS/D [1] [2] [3]. Het is daarom een goede zaak dat toekomstige ouders ervan bewust zijn van de potentiele problematiek bij een adoptie kind.

Veel organisaties die kinderen ter adoptie aanbieden waarschuwen de aanstaande adoptief ouders voor het feit dat de moeder kan hebben gedronken tijdens de zwangerschap. Het wil dan echter niet automatisch zeggen dat de kinderen schade hebben ondervonden van het alcoholgebruik van hun biologische moeder.

Goed nadenken

Natuurlijk is een adoptie van grote invloed op een relatie en op het gezinsleven. Daarom is het goed om de toekomstige ouders te laten nadenken over de volgen vragen.

  • Willen we echt allebei een kind adopteren?
  • Als je al kinderen hebt en dit kind blijkt veel problemen te hebben, hoe kun je dan zorgen dat de andere kinderen voldoende aandacht krijgen?
  • Is je relatie sterk genoeg om eventuele problemen aan te kunnen?
  • Heb je een levensfilosofie of geloof dat je reden en kracht geeft om door te gaan als je het moeilijk hebt en als het kind echt beschadigd blijkt te zijn?
  • Kun je terugvallen op familie en vrienden als je ze nodig hebt?
  • Is het financieel haalbaar als je kind speciale therapieën nodig blijkt te hebben?
  • Is het financieel mogelijk dat één van de ouders thuis blijft als dat nodig is bijv. voor extra therapie?

FAS/D herkennen

Niet alle moeders die hebben gedronken krijgen beschadigde baby’s. Maar soms is er wel schade ontstaan die pas wordt opgemerkt op latere leeftijd.
Soms is er bij zeer jonge baby’s al volledig FAS/D te herkennen maar niet altijd. Het is dan ook niet altijd duidelijk bij de adoptie of het kindje FAS/D heeft. Sommige kinderen zien er in de baby tijd normaal uit maar de ontwikkeling blijft achter. Het is raadzaam om goed op te letten bij adoptie van een baby. Als er sprake is van een achterstand op welk gebied dan ook dan is het goed niet af te wachten maar direct hulp te zoeken, bv. fysiotherapie, (pre) logopedie, speltherapie enz.
Maken de ouders zich zorgen over de ontwikkeling van het kindje en denken ze aan FAS/D? Ze kunnen dan terecht bij een gespecialiseerde FAS/D poli. Voor contact met andere ouders, zie pagina Lotgenotencontact.

Conclusie

De prevalentie van FAS/D is hoog onder adoptiekinderen. Professionals zouden zich bewust moeten zijn van FAS/D om potentiële adoptie ouders goede adviezen te kunnen geven. Het is belangrijk om FAS/D te herkennen, omdat in alle gevallen een vroege diagnose en snelle interventies bij problemen betere vooruitzichten bewerkstelligen.

Referenties

  1. Landgren M, Svensson L, Strömland K, Andersson Grönlund M. Prenatal alcohol exposure and neurodevelopmental disorders in children adopted from eastern Europe. Pediatrics. 2010 May;125(5):e1178-85. doi: 10.1542/peds.2009-0712. Epub 2010 Apr 12. PMID: 20385628. [Pubmed Record]
  2. Colom J, Segura-García L, Bastons-Compta A, Astals M, Andreu-Fernandez V, Barcons N, Vidal R, Ibar AI, Fumadó V, Gómez N, Russiñol A, Garcia-Algar O. Prevalence of Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FAS/D) among Children Adopted from Eastern European Countries: Russia and Ukraine. Int J Environ Res Public Health. 2021 Feb 3;18(4):1388. doi: 10.3390/ijerph18041388. PMID: 33546212; PMCID: PMC7913360. [Free full text]
  3. Strömland K, Ventura LO, Mirzaei L, Fontes de Oliveira K, Marcelino Bandim J, Parente Ivo A, Brandt C. Fetal alcohol spectrum disorders among children in a Brazilian orphanage. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2015 Mar;103(3):178-85. doi: 10.1002/bdra.23326. Epub 2014 Nov 5. PMID: 25371388.[Pubmed Record]

Meer weten?

Koren G, Ornoy A. Institutionalized Children and the Risk of Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FAS/D); A Primer for Clinicians, Adoption Staff and Parents. Glob Pediatr Health. 2021 Feb 15;8:2333794X21989556. doi: 10.1177/2333794X21989556. PMID: 33644259; PMCID: PMC7890725. [Free full text]

Ook interessant

Lees meer

FASD Stichting

KvK: 02078380
RSIN: 816226222

Wij zetten ons in om via voorlichting en wetenschappelijk onderzoek FASD te voorkomen. Daarnaast geven wij ondersteuning aan families en hulpverleners en behartigen wij onze belangen bij overheden, instellingen en industrie. Wil jij ons steunen?
Doneer nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram