Doneer nu

Leerkrachten

FAS/D komt vrij vaak voor. Volgens onderzoek worden in Nederland 13 per 1000 baby’s geboren met defecten ontstaan door prenatale blootstelling aan alcohol. Het is dus zeer waarschijnlijk dat er op elke school meerdere kinderen met FASD zitten.

Als professional in de onderwijs zult u zeker regelmatig contact hebben met kinderen en jongeren met FAS/D.

FAS/D wordt vaak niet herkend of wordt foutief gediagnosticeerd als ADHD of een vorm van autisme. Uiterlijke kenmerken zijn lang niet altijd duidelijk aanwezig. Slechter nog is dat sommige kinderen worden gezien als lui, dom of onwillig. Als u vermoedt dat er sprake is van FAS/D dan kunt u het kind/volwassene doorverwijzen naar een FAS/D kliniek.

Belangrijke aandachtsgebieden voor leerkrachten zijn: leer- en gedragsstoornissen en sociale vaardigheden.

Hoe FASD het functioneren op school beïnvloedt

Kinderen en pubers met FASD hebben meervoudige leerproblemen:

 • Moeite met het organiseren van taken en materiaal
 • Visuele en auditieve verwerkingsproblemen
 • Snel afgeleid, breken dingen of raken ze kwijt
 • Kunnen geen meervoudige instructies volgen
 • Slecht taal begrip
 • Moeite met rekenen en abstract denken
 • Slecht handschrift door zwakke motorische coördinatie
 • Slecht korte en lange termijn geheugen
 • Begrijpen niet oorzaak en gevolg
 • Leren niet door ervaring
 • Slechte sociale vaardigheden

“Wil niet” of “kan niet”?

Kinderen en pubers met FASD willen graag vrienden en doen hun best voor de leerkracht, maar door hun hersenbeschadiging begrijpen ze vaak niet wat ze moeten doen, of ze vergeten het. Als de leerkracht ze bestraffend toespreekt zullen ze vaak gefrustreerd raken, huilen of boos worden. Het is belangrijk dat de leerkracht steeds onthoudt dat het kind niet onwillig is de instructies op te volgen maar dat hij/zij het niet kan.

Hoe kun je kinderen met FASD helpen?

 • Werk individueel met het kind of in kleine groepjes van 2 of 3 kinderen
 • Vermijd overstimulering. Geluid, tl-buizen, kleurrijke tekeningen aan het plafond, dit alles kan leiden tot overstimulering, huilen, agressie en boosheid.
 • Praat in concrete, eenvoudige bewoordingen. Gebruik geen termen bij wijze van spreken of leg ze uit.
 • Gebruik heldere consistente afspraken over gedrag. Als het kind kan lezen helpt het een lijst van regels in de klas te hangen. U kunt ook picto's gebruiken.
 • Bied structuur. Deze kinderen hebben hulp nodig bij het organiseren van hun tijd en ruimte.
 • Vermijd niet ingevulde tijd. Deze kinderen weten niet hoe ze het moet invullen. Niet "je mag iets voor jezelf doen," maar "je mag je kleurplaat kleuren."
 • Supervisie. Kinderen met FAS/D zijn vaak naïef en kunnen door anderen worden gemanipuleerd of gepest.
 • Herhaling. Door de geheugenproblemen hebben kinderen met FASD constante herhaling nodig.
 • Creatief lesgeven. Deel complexe taken in kleine stukken. Laat zien, leg niet uit. Als één methode niet werkt, probeer het dan anders.
 • Help de kinderen bij het ontwikkelen van vriendschappen. Organiseer in de pauze spelletjes zodat het kind weet wat het moet doen. Speltherapie of sociale vaardigheden training kan goed helpen.

Meer weten


Understanding FASD: What educators need to know National Health Service Ayrshire & Arran.

The FASD Student and the classroom Duke University, USA.

Teaching Children with FASD Alberta, Canada.

Ook interessant

Lees meer

FASD Stichting

KvK: 02078380
RSIN: 816226222

Wij zetten ons in om via voorlichting en wetenschappelijk onderzoek FASD te voorkomen. Daarnaast geven wij ondersteuning aan families en hulpverleners en behartigen wij onze belangen bij overheden, instellingen en industrie. Wil jij ons steunen?
Doneer nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram